U rukama plodovi, u srcima Ljubav – berićetna nam 2018!

Želimo vam obilje plodova i Ljubavi u novoj, 2018. godini!

Godina za nama je bila dobra godina. Pored redovnih aktivnosti, u 20017.godini smo:

 

Planiramo da nova godina bude još sjajnija i to tako što ćemo:

 

Srećno!