Primamo prijave za nove članove!

Prijavite se za članstvo u sezoni 2017/18. i to najkasnije do 19.novembra (nedelja) u ponoć.

Baštalište je zajednica urbanih baštovana koja je 2013. uspostavila zajedničku organsku baštu na samo 10km od centrа Beogrаdа. Širi okviri Baštališta podrazumeva podizanje svesti stručne, političke i opšte javnosti o značaju i koristi baštenskih zajednica, kao i njihovu promociju kao alata za ekološki, ekonomski, socijalni i zdravstveni razvoj gradova.

Sezona 2016/17. zvanično se završava 30.novembra, a već od 01.decembra startuje nova sezona sa novim članovima. Većina ovogodišnjih članova ostaje sa nama, ali imamo i nekoliko slobodnih parcela te vas ohrabrujemo da se prijavite, najkasnije do 19.novembra (nedelja) u ponoć. Prijem novih članova obavlja Komisija za prijem na osnovu primljenih prijava i intervjua. Komisiju čine članovi Baštališta sa minimum dvogodišnjim iskustvom.

Biti član Baštališta znači raspolagati ograđenom parcelom od 40ak kvadrata u okviru Baštališta, u periodu decembar-novembar. Članovi potpisuju ugovor sa koordinatorom Baštališta, udruženjem “Ama Centar“. Na svojoj parceli, članovi gaje isključivo jednogodišnje kulture, a svi plodovi koje odneguju pripadaju njima.

Za uzvrat, članovi plaćaju godišnju članarinu koja ove godine iznosi 160 eur i plaća se u dve rate. Članarina obuhvata:

 • Pаrcelu od mаksimаlnih 45 kvаdаrаta
 • Sistem zа nаvodnjаvаnje
 • Vodu zа nаvodnjаvаnje
 • Ručni аlаt
 • 5 bаlа slаme po pаrceli
 • Stručnu mentorsku podršku
 • Seriju besplаtnih rаdionicа tokom sezone

 Novina od ove sezone je da će Baštalište zaposliti domaćina-baštovana koji će se baviti tekućim održavanjem zajedničkih delova Baštališta, kao i postojećeg alata, sistema za navodnjavanje itd.


DINAMIKA PROCESA:

 1. Prijem prijava isključivo putem online upitnika do 19.novembra u ponoć
 2. Pregled i evaluacija prijava do 21.novembra
 3. Kontaktiranje izabranih kandidata putem telefona od 21-24.novembra
 4. Intervjuisanje izabranih kandidata u Baštalištu 25.novembra u 10h
 5. Potpisivanje ugovora u prostorijama Ama Centra u Beogradu 01.decembra.

 

Pogledajte i video poziv da postanete pravi urbani baštovan.